Aktualności

11-12 kwietnia  

Prowadząc jakość w przyszłość: konsensus, konkurencyjność, spójność i kultura to tytuł tegorocznej konferencji CAF (ang. Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny) w Sofii. Uczestnicy z 9 krajów Europy, w tym z Polski – zaprezentowali w trakcie 9 sesji równoległych 18 dobrych praktyk. Praktyki te wdrożono z wykorzystaniem metody CAF.

Miałem przyjemność być członkiem polskiej delegacji. W ramach konferencji odbyły się też warsztaty, które zapoczątkowały prace nad aktualizacją metody CAF 2013. W konferencji wzięło udział 11 przedstawicieli z Polski. Uczestniczyli w niej m.in. reprezentanci urzędów polskiej administracji rządowej, samorządowej, eksperci CAF i pracownicy NIST.

Więcej o konferencji 8. Europejska Konferencja Użytkowników CAF

marzec – kwiecień 2018

Dla doradcy zarządzania ważne jest stałe konfrontowanie swojej wiedzy z praktyką organizacji. W marcu i kwietniu miałem taką okazję podczas szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego gostynińskiego. Realizowałem sesje warsztatowe dotyczące dwóch tematów: 

•

– Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem

– Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych w JST

Uczestniczyli przedstawiciele miasta i gminy Gąbin, gminy Stara Biała, gminy i miasta Gostynin, powiatu gostynińskiego.

 

luty 2018

Przeglądy zarządzania w urzędach inspekcji bezpieczeńsywa żywności 

W ramach projektu „Skuteczne standardy nadzoru” dla urzędów bezpieczeństwa żywności (Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej) realizowane są działania wspierające procesy zarzadzania w tych organizacjach. Każdy proces zmian zarządczych powinien być poprzedzony solidną analizą tego jak organizacja funkcjonuje. Jestem członkiem zespołu konsultantów zaangażowanych przez wykonawcę, PwC (PricewaterhouseCoopers) Polska, do realizacji zadań. W lutym wykonywałem w grupie w/w urzędów tzw. przeglądy zarządzania. To ciekawe doświadczenie doradcze pozwalające przyjrzeć się codzienności realizowania zadań publicznych.

Przegląd systemów zarządzania (w tym zarządzania procesowego, zarządzania przez cele i zarządzania przez kompetencje) stanowi przygotowanie do późniejszych prac wdrożeniowych. Opisana metodyka pozwalała na wskazanie, w jakim stadium zaawansowania w badanych obszarach znajduje się każdy z 36 urzędów oraz poszczególne grupy urzędów, jakie są ich potrzeby.  

 

styczeń 2018 

MODEL CAF OŻYWIA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Służby Cywilnej  (DSC) w styczniu po raz kolejny prowadziłem warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników administracji rządowej. Duże zainteresowanie i pozytywne opinie stwarzają realne szanse na szersze, niż do tej pory, zastosowanie modelu CAF do procesu poprawy skuteczności działania organizacji publicznych. Informacja o sesjach styczniowych jest dostępna na stronie DSC KPRM – Patrz: INFORMACJA o szkoleniach CAF

Podczas zajęć z kadrą kierowniczą ministerstw i urzędów centralnych

 

grudzień 2017 

MODEL CAF WRACA DO ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. Na zlecenie Departamentu Służby Cywilnej KPRM, wspólnie Markiem Jefremienko, prowadziłem w dniach 8 i 11 grudnia warsztaty dot. procesu samooceny organizacji z wykorzystaniem modelu CAF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy zainteresowani wykorzystaniem metody CAF do doskonalenia swoich organizacji. Więcej o warsztatach INFORMACJA DSC

Otwarcie seminarium z udziałem Dyrekcji DSC [zdjęcie ze strony DSC]

grudzień 2017 

W ramach projektu „Skuteczne standardy nadzoru” 5-6 grudnia br. odbyła się konferencja z udziałem pracowników urzędów bezpieczeństwa żywności. Będąc członkiem zespołu konsultantów prowadziłem jedną z sesji warsztatowych oraz uczestniczyłem w dyskusji panelowej. Podzieliłem się swoim doświadczeniami i dobrymi praktykami z realizacji różnych projektów usprawniających zarządzanie w administracji publicznej. Więcej o konferencji patrz INFORMACJA DSC

Uczestnicy dyskusji panelowej (pierwszy po prawej Sławomir Wysocki)

pażdziernik 2017

Od początku października w 35 urzędach z inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa oraz inspekcji weterynaryjnej rozpoczęto realizację projektu Szefa Służby Cywilnej „Skuteczne Standardy Nadzoru”. Jestem (Sławomir Wysocki) członkiem zespołu konsultantów zaangażowanych przez wykonawcę, PwC (PricewaterhouseCoopers) Polska. Podczas prac zaplanowanych do marca 2019 r. w urzędach będą wprowadzone rozwiązania z zakresu zarządzania, m.in. zarządzania procesowego, zarzadzania przez cele. W tym drugim obszarze będę prowadził doradztwo w grupie kilku urzędów. 2 października 2017r. odbyła się pierwsza z serii konferencji inaugurujących projekt. Więcej o tym wydarzeniu na stronie DSC INFORMACJA DSC