Publikacje

Wybrane publikacje – autor lub współautor Sławomir WYSOCKI
 
• Zarządzanie jakością w administracji publicznej – warunki wprowadzenia i rola rządu, w: Zarządzanie jakością w samorządach terytorialnych – pierwsze doświadczenia, Projekt Umbrella, Warszawa 2000;

• Analiza możliwości wprowadzenia w polskiej administracji publicznej systemu zarządzania jakością, w: Efektywne metody zarządzania w administracji, praca zbiorowa (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, grudzień 2000 r.

• Jak poprawić jakość działania administracji publicznej?, Służba Cywilna, półrocznik Urzędu Służby Cywilnej, nr 2/2001

• Standardy usług publicznych, praca zbiorowa (współautor), UNDP/Projekt Umbrella, Warszawa 2002

• Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, współautor, Służba Cywilna nr 5, jesień-zima 2002/2003

• Zarządzanie jakością w administracji publicznej narzędziem zmian systemowych?, Wyzwania zarządzania jakością – materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004

• Zarządzanie jakością – narzędzie modernizacji administracji publicznej, Współczesne nurty w inżynierii jakości, praca zbiorowa pod red. Piotra Grudowskiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005

• Zastosowanie benchmarkingu. Trzeba badać efektywność administracji, Gazeta Samorządu i Administracji, 10/2005

• Tworzymy urząd według logiki klienta,  Gazeta Samorządu i Administracji, 13/2005

• E-Administracja – prawa obywatelskie, zarządzanie i usługi publiczne, Elektroniczna Administracja 12/2006

• Zastosowanie Modelu CAF do modernizacji administracji, Poradnik Urzędnika 11/2007    

• Zarządzanie jakością – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej  pod red. Jacka Czaputowicza, Warszawa 2008

• Dobra administracja, w: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości pod red. T. Borysa, P. Rogali, w: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008

• Polska administracja publiczna – na rozstajach czy w połowie drogi do nowoczesnego modelu zarządzania?, w: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną pod red. K. Lisieckiej i T.Papaja, Katowice 2009

• Nowocześnie zarządzana administracja publiczna, w: Nowoczesna administracja publiczna, Zeszyty naukowe Uniwersytet Szczeciński, 2009

• Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport końcowy z badania, współautor, KPRM, Warszawa 2011 CZYTAJ ►TEKST RAPORTU

• Procesy decyzyjne – podejście teoretyczne, w: Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Poradnik dla administracji publicznej, KPRN, Warszawa 2011
CZYTAJ TEKST w PORADNIKU

• Wiedzieć jak, wiedzieć kto wie, informować o tym czyli kilka refleksji o Wytycznych Szefa Służby Cywilnej w sprawie współpracy administracji rządowej i instytucji analityczno-doradczych w: Przegląd Służby Cywilnej nr 6(15), listopad-grudzień 2011, Departament Służby Cywilnej KPRM 

• Jakość zarządzania w administracji publicznej. Próba bilansu w Przegląd Służby Cywilnej nr 5(32), wrzesień-październik 2014, Departament Służby Cywilnej KPRM CZYTAJ ►TEKST s.13

• Jakość zarządzania w administracji publicznej, w: Administracja publiczna- uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015
 
•  Inteligentnie integrować, czyli o o tym, jak budować systemy zarządzania urzędem, Przeglad Służby Cywilnej 1/2016  CZYTAJ   TEKST na stronie DSC KPRM