Nasze doświadczenie

Doświadczenie firmy opiera się na wieloletniej praktyce zawodowej właściciela QBASE Doradcy.

Sławomir WYSOCKI – zdjęcie z prowadzonego szkolenia

Jest nim od 2005 r. Sławomir Wysocki, specjalista w dziedzinie zarządzania jednostkami sektora publicznego, szczególności w zakresie systemów, metod i narzędzi zarządzania jakością, zarządzania strategicznego i planowania zmian w funkcjonowaniu organizacji. 

Biogram S.Wysockiego ze strony DSC KPRM