O Nas

O nas

Naszą misją jest wskazywanie koncepcji i rozwiązań, które mogą pomóc organizacjom w procesach zmian, szczególnie w procesie modernizacji administracji. Robimy to od lat. Mamy doświadczenia w szczególnie trudnych przedsięwzięciach jakim było odtwarzanie samorządu terytorialnego, przygotowywanie i wprowadzanie w 1998 reformy administracji publicznej, przygotowywanie i wdrażanie systemu realizacji programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Jakość jest dla nas celem i … usługą. Cenimy sobie jakość życia i usług. Pomagamy organizacjom zrozumieć co znaczy w ich działaniu jakość. Uczymy i doradzamy jak zarządzać jakością i jak zarządzać organizacjć by ją stale doskonalić. Zobacz nasze doświadczenia i referencje.

0rganizujemy proces pozyskiwania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomagamy i sami zarządzamy projektami realizowanymi z wykorzystaniem tych funduszy na terenie całego kraju. Uczymy innych bo jesteśmy ekspertami. Potwierdza to akredytacja trenera EFS.

Mając doświadczenie w zakresie zarządzania w administracji łączymy je z wiedzą i doświadczeniem jak przygotować i realizować projekty z dofinansowaniem ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy realizacji projektów współpracujemy ze specjalistami z terenu całej Polski.